Oferta

Oferta Psychologiczno – Pedagogicznego Centrum Terapeutycznego SPEKTRUM

Psycholog :

 1. Konsultacja psychologiczna
 2. Terapia psychologiczna
 3. Wsparcie psychologiczne:

 • podczas trudności życiowych, chwilowych lub dłużej utrzymujących
 • osobom doświadczających problemów egzystencjonalnych (samotność, przemijanie, kryzys wartości)
 • osobom doświadczających trudności w radzeniu sobie z własnymi emocjami
 • po traumatycznym przeżyciu w sytuacji podejmowania trudnych, życiowych decyzji w sytuacjach pełnych napięć, stresów w czasie straty, rozwodu i separacji rodziców
 • osobom indywidualnym i rodzinom w kryzysie

 1. Poradnictwo psychologiczne dla rodziców
 2. Wsparcie w rozwoju dzieci i młodzieży
 3. Opis osobowości, poziomu inteligencji, stresu,motywacji
 4. Testy psychologiczne wraz z opisem według indywidualnych potrzeb klienta

Zajęcia grupowe w obszarach;

 • kontrola złości i konstruktywne wyrażanie emocji
 • autoprezentacja
 • pewność siebie
 • koncentracja uwagi

Pedagog :

 1. Terapia pedagogiczna indywidualna
 2. Diagnoza pedagogiczna z wydaniem informacji o wynikach diagnozy.
 3. Praca z dzieckiem trudnym i agresywnym z elementami muzykoterapii, bajkoterapii i geloterapii – terapia śmiechem w bólu emocjonalnym.
 4. Profilaktyka niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży
 5. Praca z młodzieżą zagrożoną samobójstwem i po próbach samobójczych.
 6. Diagnoza problemów uzależnień oraz zjawiska przemocy w rodzinie.
 7. Praca z osobami zagrożonymi niedostosowaniem i niedostosowanymi społecznie oraz profilaktyka zachowań ryzykownych
 8. Terapia zajęciowa ARTTERAPIA warsztaty kulinarne, warsztaty plastyczne, trening umiejętności społecznych (w tym treningi : nawiązywania relacji, prowadzenia
  rozmowy i podtrzymywania kontaktów, aktywnego słuchania, asertywności, rozwiązywania konfliktów)
 9. Grupa wsparcia dla rodziców dzieci i młodzieży nadużywających urządzeń multimedialnych.
 10. Proponowana pomoc dorosłym w:

 • sytuacjach kryzysowych w życiu osobistym,
 • trudnościach wychowawczych z dziećmi,
 • problemach rodzinnych i zawodowych.

Dodatkowo : prowadzimy wykłady, warsztaty, seminaria oraz grupy wsparcia dla rad pedagogicznych oraz rodziców.
Pomoc doradcy zawodowego będzie cenna w wyborze szkoły, zawodu, stworzeniu dokumentów aplikacyjnych.

UWAGA : Dzieci i młodzież przebywające w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych oraz w Domach Dziecka usługi psychologiczno – pedagogiczne mają darmowe.